Ngân hàng đề thi

102.059 câu hỏi | 1.338 đề thi | 71 bộ sưu tập

Bài kiểm tra số 2 - môn Toán

  • 45 phút
  • 25 câu
  • Miễn phí
Đề thi thuộc Tổng Hợp
  • Bắt đầu

  • Kết thúc

  • 52 người tham gia
  • 79 lượt làm đề
  • 86% đạt điểm pass
Đề thi mới của Cao Thị Ánh

Xếp hạng làm bài thi

52+ thành viên đã tham gia thi
Xem tất cả