Ngân hàng đề thi

102.123 câu hỏi | 2.517 đề thi | 80 bộ sưu tập

Bộ test vui năm 2021

 • 10 phút
 • 1 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Tổng Hợp
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 11 người tham gia
 • 19 lượt làm đề
 • 53% đạt điểm pass
Đề thi mới của Trang Mai

Xếp hạng làm bài thi

11+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Trang Mai

  108 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Long Đoàn thành

  27 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 3

  NGUYEN THO

  140 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 4

  Đỏ Quần sịp

  47 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 5

  Thùy Linh Nguyễn

  9 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 6

  Khoa Anh

  92 điểm / 32 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 7

  Dương Thanh Trí

  88 điểm / 36 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 8

  Huy Tran

  7 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 9

  khoa nguyễn

  21 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 10

  Smith Joseph

  0 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 11

  Trí Lê Phước Minh

  7 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả