Ngân hàng đề thi

102.101 câu hỏi | 2.501 đề thi | 76 bộ sưu tập

LUYEN THI TIENG TRUNG

 • 15 phút
 • 1 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Tiếng Trung
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 1 người tham gia
 • 1 lượt làm đề
 • 0% đạt điểm pass

Đề thi đã kết thúc

10:18:00 24/11/2020
10:18:00 28/11/2020

Đề thi mới của DINH VAN HIEU

Xếp hạng làm bài thi

1+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  DINH VAN HIEU

  1 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm