Ngân hàng đề thi

101.768 câu hỏi | 917 đề thi | 71 bộ sưu tập

2020-2021 - K10 - 20 CÂU CHƯƠNG 1

 • 35 phút
 • 20 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 10
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 27 người tham gia
 • 34 lượt làm đề
 • 74% đạt điểm pass
Đề thi mới của Do Le Quoc Lap

Xếp hạng làm bài thi

27+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Trương Phước

  20 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Nguyễn Thị Lan Nhi

  70 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 3

  Gia Bảo Lê

  38 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 4

  Duyên Dương

  34 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 5

  Băng Băng

  53 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 6

  Dư Yến Xuân

  66 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 7

  Trần Thái

  19 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 8

  Thanh Phan

  36 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 9

  Kimm Kha

  33 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 10

  Trường Đỗ

  79 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 11

  Vũ Hoàng Bảo Tuấn

  37 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 12

  Ngô Mỹ Hoa

  17 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 13

  Gia Huy

  17 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 14

  Phạm Hiếu Thuận

  75 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 15

  Grass Cỏ

  27 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 16

  Nguyễn Phước Hạnh

  35 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 17

  Minh Đạt

  31 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 18

  Võ Hữu Tín

  13 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 19

  Thanh Kiều

  12 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 20

  Phạm Huyền

  9 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 4.5/10 điểm

 • 21

  Phi Hung Dang

  15 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 3.5/10 điểm

 • 22

  Le Thii Mii Ni

  20 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 23

  Le Tuan Anh

  5 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 24

  Yến Nguyễn

  9 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 25

  Mã Thị Thảo

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 26

  Chu Tuan Nghia Linh

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 27

  Thanh

  48 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả