Ngân hàng đề thi

102.123 câu hỏi | 2.517 đề thi | 80 bộ sưu tập

Ôn tập Toán 10 05122021

 • 90 phút
 • 50 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 10
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 31 người tham gia
 • 32 lượt làm đề
 • 3% đạt điểm pass
Đề thi mới của Triết Nguyễn

Xếp hạng làm bài thi

31+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Tiến Minh

  29 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • 2

  Nam Phương

  22 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 4.4/10 điểm

 • 3

  Hành Đình

  22 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 3.6/10 điểm

 • 4

  04 Nguyễn Nhật Anh

  45 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 3.6/10 điểm

 • 5

  Anh Nguyễn

  15 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 6

  Minh Lực Nguyễn Đăng

  15 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 7

  Hải Thanh

  109 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 2.6/10 điểm

 • 8

  Vũ Nguyễn Hoàng

  12 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.4/10 điểm

 • 9

  Ly A Ki

  50 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 2.4/10 điểm

 • 10

  Trung Duc

  11 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 2.2/10 điểm

 • 11

  thihaiyen pham

  9 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.8/10 điểm

 • 12

  Nguyễn Gia Lữ

  9 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.8/10 điểm

 • 13

  NGUYỄN THỊ THẮM

  10 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 1.6/10 điểm

 • 14

  14. Lê Công Huy

  8 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.6/10 điểm

 • 15

  Hạnh Dung Lê

  8 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.6/10 điểm

 • 16

  Tung Le

  8 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.6/10 điểm

 • 17

  thuyphuongxinhgai

  53 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 1.6/10 điểm

 • 18

  Dũng Tiến

  6 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.2/10 điểm

 • 19

  Dat nguyen

  5 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 1/10 điểm

 • 20

  huyenthanhh

  5 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 1/10 điểm

 • 21

  ầdfsf

  5 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 1/10 điểm

 • 22

  Dino

  5 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 0.8/10 điểm

 • 23

  Anh Thư

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.6/10 điểm

 • 24

  Huy Tran

  7 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 0.6/10 điểm

 • 25

  Khánh Nguyen

  7 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 0.6/10 điểm

 • 26

  Vàng Tả Mẩy

  260 điểm / 108 lần thi

  Điểm đạt: 0.4/10 điểm

 • 27

  Cẩm Tú

  5 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 0.4/10 điểm

 • 28

  Minh đức Bùi

  1 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0.2/10 điểm

 • 29

  BIn Dang

  0 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 30

  Trần Thị Hằng

  0 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 31

  Diệp Nguyễn

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả