Ngân hàng đề thi

102.120 câu hỏi | 2.511 đề thi | 77 bộ sưu tập

Nội dung ôn tập trắc nghiệm lớp 10 - 21-22

 • 45 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 10
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 34 người tham gia
 • 389 lượt làm đề
 • 15% đạt điểm pass
Đề thi mới của Vân Trương thị thúy

Xếp hạng làm bài thi

34+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Phàn Tả Mẩy

  533 điểm / 78 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Tẩn Láo Lở

  295 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 3

  LỞ Vlog

  191 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 4

  Bs Db

  150 điểm / 79 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 5

  Vân Trương thị thúy

  274 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 6

  Mẩy Chảo

  39 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 7

  Giàng thị yên

  50 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 8

  Thông

  39 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 9

  Thào A Páo

  39 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 10

  Vàng Tả Mẩy

  260 điểm / 108 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 11

  May muoi

  244 điểm / 19 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 12

  Nhuocphi

  45 điểm / 30 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 13

  Lý mẩy

  32 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 14

  Phàng A Tháng

  154 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 15

  Ngoc Tao

  53 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 16

  Lang Ma

  63 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 17

  Ngọc Vàng

  31 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 18

  Xá de Phà

  120 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 19

  Tố Uyên

  38 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 20

  Vàng Thúy Dung

  28 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 21

  Vangthiha

  26 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 22

  Sình Giàng

  55 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 4.8/10 điểm

 • 23

  Ly A Ki

  50 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 4.8/10 điểm

 • 24

  Bia Phà

  75 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 4.3/10 điểm

 • 25

  May Tan

  223 điểm / 42 lần thi

  Điểm đạt: 4.3/10 điểm

 • 26

  Mập Mèo

  36 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 27

  Tan May

  41 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 3.8/10 điểm

 • 28

  Sợ Lý

  13 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.3/10 điểm

 • 29

  Vàng Thị Mai

  13 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3.3/10 điểm

 • 30

  Làng Vừ

  12 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 31

  Cháoinh

  12 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 32

  Sinh Sung

  26 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 33

  lau pa

  7 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.8/10 điểm

 • 34

  Ocean FF

  5 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 1.3/10 điểm

Xem tất cả