Ngân hàng đề thi

102.114 câu hỏi | 2.511 đề thi | 77 bộ sưu tập

A1 lesson 9

  • 45 phút
  • 20 câu
  • Miễn phí
Đề thi thuộc Tổng Hợp
  • Bắt đầu

  • Kết thúc

  • 15 người tham gia
  • 19 lượt làm đề
  • 79% đạt điểm pass
Đề thi mới của Vietphil Academic

Xếp hạng làm bài thi

15+ thành viên đã tham gia thi
Xem tất cả