Ngân hàng đề thi

102.123 câu hỏi | 2.517 đề thi | 80 bộ sưu tập

A2 Lesson 18

  • 45 phút
  • 20 câu
  • Miễn phí
Đề thi thuộc Tổng Hợp
  • Bắt đầu

  • Kết thúc

  • 5 người tham gia
  • 6 lượt làm đề
  • 67% đạt điểm pass
Đề thi mới của Vietphil Academic

Xếp hạng làm bài thi

5+ thành viên đã tham gia thi