Ngân hàng đề thi

102.114 câu hỏi | 2.511 đề thi | 77 bộ sưu tập

A2 Lesson 17

  • 45 phút
  • 20 câu
  • Miễn phí
Đề thi thuộc Tổng Hợp
  • Bắt đầu

  • Kết thúc

  • 7 người tham gia
  • 11 lượt làm đề
  • 73% đạt điểm pass
Đề thi mới của Vietphil Academic

Xếp hạng làm bài thi

7+ thành viên đã tham gia thi
Xem tất cả