Ngân hàng đề thi

102.069 câu hỏi | 2.406 đề thi | 74 bộ sưu tập

BÀI KIỂM TRA SỐ 1

  • 45 phút
  • 30 câu
  • Miễn phí
Đề thi thuộc Tổng Hợp
  • Bắt đầu

  • Kết thúc

  • 40 người tham gia
  • 53 lượt làm đề
  • 85% đạt điểm pass
Đề thi mới của Thuỷ

Xếp hạng làm bài thi

40+ thành viên đã tham gia thi
Xem tất cả