Ngân hàng đề thi

102.069 câu hỏi | 2.406 đề thi | 74 bộ sưu tập

Bài tập trắc nghiệm HSLG

  • 45 phút
  • 75 câu
  • Miễn phí
Đề thi thuộc Tổng Hợp
  • Bắt đầu

  • Kết thúc

  • 17 người tham gia
  • 17 lượt làm đề
  • 94% đạt điểm pass
Đề thi mới của Đặng Thị Tố Uyên

Xếp hạng làm bài thi

17+ thành viên đã tham gia thi
Xem tất cả