Ngân hàng đề thi

102.061 câu hỏi | 1.457 đề thi | 71 bộ sưu tập

bài tập về nhà 1

 • 45 phút
 • 50 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Tổng Hợp
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 1 người tham gia
 • 1 lượt làm đề
 • 0% đạt điểm pass
Đề thi mới của Azota

Xếp hạng làm bài thi

1+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Azota

  22 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 2.2/10 điểm