Ngân hàng đề thi

102.123 câu hỏi | 2.517 đề thi | 80 bộ sưu tập

Test toán

 • 10 phút
 • 50 câu
 • 85.000 đ
Đề thi thuộc Tuyển dụng Ngân hàng
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 1 người tham gia
 • 1 lượt làm đề
 • 0% đạt điểm pass
Đề thi mới của Trang Mai

Xếp hạng làm bài thi

1+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Trang Mai

  108 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 0.2/10 điểm