Ngân hàng đề thi

102.061 câu hỏi | 1.457 đề thi | 71 bộ sưu tập

ĐỀ ÔN TẬP TOÁN CUỐI KÌ 2

  • 45 phút
  • 8 câu
  • Miễn phí
Đề thi thuộc Tổng Hợp
  • Bắt đầu

  • Kết thúc

  • 1 người tham gia
  • 7 lượt làm đề
  • 29% đạt điểm pass
Đề thi mới của Nguyễn Thị Ngọc

Xếp hạng làm bài thi

1+ thành viên đã tham gia thi