Ngân hàng đề thi

102.069 câu hỏi | 2.406 đề thi | 74 bộ sưu tập

Đề thi lớp 5

  • 45 phút
  • 20 câu
  • Miễn phí
Đề thi thuộc Tổng Hợp
  • Bắt đầu

  • Kết thúc

  • 1 người tham gia
  • 2 lượt làm đề
  • 50% đạt điểm pass
Đề thi mới của Thiều Gia Phúc

Xếp hạng làm bài thi

1+ thành viên đã tham gia thi