Ngân hàng đề thi

102.123 câu hỏi | 2.517 đề thi | 80 bộ sưu tập

Đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh Đề 1

 • 60 phút
 • 50 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Thi THPT Quốc Gia
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 38 người tham gia
 • 39 lượt làm đề
 • 10% đạt điểm pass
Đề thi mới của Ngọc Anh Dương

Xếp hạng làm bài thi

38+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Dương Thị Luận

  40 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 2

  ǝǝZ

  76 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 3

  linh

  181 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 6.4/10 điểm

 • 4

  lavie

  56 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • 5

  Phạm Hiền

  24 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.8/10 điểm

 • 6

  Phúc

  24 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.8/10 điểm

 • 7

  Chin su boi

  24 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.8/10 điểm

 • 8

  Hoài An

  23 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 4.6/10 điểm

 • 9

  Anh Tuấn Huỳnh

  22 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.4/10 điểm

 • 10

  Gia Phúc Âu

  22 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.4/10 điểm

 • 11

  hienn

  21 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 4.2/10 điểm

 • 12

  Nhan Nguyen

  29 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 4.2/10 điểm

 • 13

  Vie Lucky

  21 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.2/10 điểm

 • 14

  669 - Phan Ngọc Qúy

  19 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.8/10 điểm

 • 15

  Bunca

  19 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 3.8/10 điểm

 • 16

  Thao Doan Phuong

  19 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3.8/10 điểm

 • 17

  Kiều Trang Nguyễn

  19 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.8/10 điểm

 • 18

  Nhii

  147 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 3.8/10 điểm

 • 19

  hbhb vam

  36 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3.4/10 điểm

 • 20

  Diệu Đặng

  16 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.2/10 điểm

 • 21

  Nguyễn Khắc Long

  15 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 22

  ViTruong Hung

  13 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.6/10 điểm

 • 23

  dung nguyễn

  12 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.4/10 điểm

 • 24

  dương

  15 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 1.8/10 điểm

 • 25

  Như phú Nguyễn

  8 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.6/10 điểm

 • 26

  Nhi Nhi

  6 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.2/10 điểm

 • 27

  nhu

  6 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.2/10 điểm

 • 28

  Xuân diệu Hồ

  5 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1/10 điểm

 • 29

  Nam Khánh Grizz Cute

  61 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 1/10 điểm

 • 30

  Quế Trâm

  4 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 0.8/10 điểm

 • 31

  nhan tran

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.6/10 điểm

 • 32

  Luu Thanh

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.6/10 điểm

 • 33

  Mạnh Dũng Phạm

  2 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.4/10 điểm

 • 34

  Dung Nguyễn

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.2/10 điểm

 • 35

  Ngọc Anh Dương

  64 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 36

  Dương Đoàn

  0 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 37

  Dazy

  7 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 38

  Yudi

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả