Ngân hàng đề thi

102.123 câu hỏi | 2.517 đề thi | 80 bộ sưu tập

Đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh Đề 2

 • 60 phút
 • 50 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Thi THPT Quốc Gia
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 55 người tham gia
 • 77 lượt làm đề
 • 9% đạt điểm pass
Đề thi mới của Ngọc Anh Dương

Xếp hạng làm bài thi

55+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  PomPom

  45 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 2

  ǝǝZ

  76 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.4/10 điểm

 • 3

  Julies Phạm

  38 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.6/10 điểm

 • 4

  2L2S

  59 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.2/10 điểm

 • 5

  lavie

  56 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 5.4/10 điểm

 • 6

  Hoàng

  26 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.2/10 điểm

 • 7

  vu tran

  23 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.6/10 điểm

 • 8

  vy

  22 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 4.4/10 điểm

 • 9

  Hoàng

  22 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.4/10 điểm

 • 10

  My

  61 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 4.4/10 điểm

 • 11

  Lê Thảo Nhi

  21 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.2/10 điểm

 • 12

  Khánh Linh

  21 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.2/10 điểm

 • 13

  Hoàng Nguyễn

  21 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.2/10 điểm

 • 14

  Khoi D

  20 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 15

  Mai Anh Vũ Thị

  18 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.6/10 điểm

 • 16

  37 . Phan Nguyễn Thùy Trang

  18 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.6/10 điểm

 • 17

  Ánh Dương

  29 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3.6/10 điểm

 • 18

  xanh đậu

  18 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.6/10 điểm

 • 19

  Hiền Đinh

  58 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 3.4/10 điểm

 • 20

  Thảo Phạm

  17 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.4/10 điểm

 • 21

  Har Mả

  16 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.2/10 điểm

 • 22

  Limiko Xinh đẹp UnU

  16 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.2/10 điểm

 • 23

  an tran quoc

  94 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 3.2/10 điểm

 • 24

  khánh linh

  15 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 25

  Mai Lê Lan Anh

  15 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 26

  Thuong Thu

  14 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 2.8/10 điểm

 • 27

  Đạt Nguyễn Trần Quốc

  50 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 2.8/10 điểm

 • 28

  Giang

  13 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.6/10 điểm

 • 29

  Thanh Quang

  13 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 2.6/10 điểm

 • 30

  Tiasa Tiasa

  13 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.6/10 điểm

 • 31

  Bảo Đinh

  12 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 2.4/10 điểm

 • 32

  Test Cục Bản Quyền

  14 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 2.4/10 điểm

 • 33

  Y huyện

  18 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 2.4/10 điểm

 • 34

  Nguyên Như

  11 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.2/10 điểm

 • 35

  Diem Hang Hoang

  48 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 36

  Nguyễn Quốc Minh9a6

  10 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 37

  Ngân Nguyễn

  8 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.6/10 điểm

 • 38

  Dazy

  7 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 1.4/10 điểm

 • 39

  Nguyễn Trung

  7 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.4/10 điểm

 • 40

  Engling

  6 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 1.2/10 điểm

 • 41

  mailan

  6 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.2/10 điểm

 • 42

  dương

  15 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 1.2/10 điểm

 • 43

  Hiếu Nguyễn An

  7 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 1/10 điểm

 • 44

  Nhan Nguyen

  29 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 1/10 điểm

 • 45

  Nam Hoàng

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.6/10 điểm

 • 46

  Thanh

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.6/10 điểm

 • 47

  bo tui

  2 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.4/10 điểm

 • 48

  Đỗ Thị Bích Tuyền

  13 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 0.2/10 điểm

 • 49

  Lộc Tâm

  1 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 50

  Bảo Lê

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 51

  Msboy Hồ

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 52

  Trọng Thi

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 53

  Đức Minh

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 54

  Phan Hương

  14 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 55

  Khanhlinh

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả