Ngân hàng đề thi

101.768 câu hỏi | 918 đề thi | 71 bộ sưu tập

ĐỀ THI THPTQG MÔN TIẾNG ANH NĂM 2020

 • 60 phút
 • 50 câu
 • Miễn phí

TA

 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 11 người tham gia
 • 11 lượt làm đề
 • 36% đạt điểm pass
Đề thi mới của Triết Nguyễn

Xếp hạng làm bài thi

11+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Khiem le Trong

  48 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 6.4/10 điểm

 • 2

  Kỳ Duyên

  43 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.2/10 điểm

 • 3

  nga truong

  30 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 4

  Nguyen Ha Anh

  29 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • 5

  Vũ Thị Quỳnh Như

  24 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.8/10 điểm

 • 6

  Quỳnh Hồ

  22 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.4/10 điểm

 • 7

  Dịu Hoàng

  158 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 8

  Tiến Minh

  11 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.2/10 điểm

 • 9

  Ngọc Minh

  13 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 10

  Nguyễn Hạnh Nguyên

  6 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 1.2/10 điểm

 • 11

  Hoang Sy Hiep

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.6/10 điểm

Xem tất cả