Ngân hàng đề thi

102.124 câu hỏi | 2.522 đề thi | 82 bộ sưu tập

LUYỆN TẬP CÂU HỎI YES NO TRONG TIẾNG ANH

 • 0 phút
 • 10 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 5
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 25 người tham gia
 • 100 lượt làm đề
 • 56% đạt điểm pass

Xếp hạng làm bài thi

25+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Tuệ Lâm

  86 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  thanhloan

  87 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 3

  Taisenpai

  17 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 4

  Thái Đức

  144 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 5

  Thảo Chi

  48 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 6

  Phạm Xuân thị

  103 điểm / 93 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 7

  Minh

  87 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 8

  Ánh Dương

  26 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 9

  Vũ Trần Thái Hưng

  67 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 10

  Nguyễn Minh Ngọc

  105 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 11

  Hà lê

  69 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 12

  đồ mèo chơi

  71 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 13

  Văn Lâm

  56 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 14

  Minh Khang

  135 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 15

  Hồng Xuê Nguyễn Thị

  88 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 16

  Nguyễn Bích Ngân

  147 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 17

  Trúc ngu

  68 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 18

  kimngân

  204 điểm / 33 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 19

  Thị Lan Dương

  80 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 20

  Thảo

  57 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 21

  Hoho Haha

  50 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 22

  TAISENPAI

  60 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 23

  Hồ Hữu Nhân

  5 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 24

  kimgiaps

  61 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 25

  Thịnh Trương

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

Xem tất cả