Ngân hàng đề thi

102.101 câu hỏi | 2.509 đề thi | 76 bộ sưu tập

Test đề thi 2020202020

 • 11 phút
 • 1 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 5
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 16 người tham gia
 • 20 lượt làm đề
 • 20% đạt điểm pass
Đề thi mới của Ngoc Thu

Xếp hạng làm bài thi

16+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Ngọc Ruby Nhung

  128 điểm / 21 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Thành Trần

  2 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 3

  Ngọc Thu

  27 điểm / 54 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 4

  Ngoc Thu

  200 điểm / 118 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 5

  BTD

  4 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 6

  Đỏ Quần sịp

  47 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 7

  Anh Mai Huy

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 8

  Trương Thông

  44 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 9

  Phạm Ngọc Kim Chi

  28 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 10

  Ha

  3 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 11

  Yuuta

  21 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 12

  Step Up

  11 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 13

  Trương Ngọc Nhung

  20 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 14

  Anh Tú Nguyễn

  0 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 15

  Linhlinh

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 16

  Wendy

  25 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả