Ngân hàng đề thi

102.095 câu hỏi | 2.494 đề thi | 76 bộ sưu tập

Phép cộng phạm vi 10

 • 10 phút
 • 6 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 1
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 41 người tham gia
 • 54 lượt làm đề
 • 78% đạt điểm pass
Đề thi mới của Xu Kem

Xếp hạng làm bài thi

41+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Ngọc Ruby Nhung

  128 điểm / 21 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Khanh Tran

  124 điểm / 33 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 3

  Minh Minh

  14 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 4

  Vũ Trần Văn

  10 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 5

  Truờng Phan Manh

  93 điểm / 57 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 6

  Huy Nguyễn

  678 điểm / 150 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 7

  Chính Tuyển

  9 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 8

  Nguyễn Bảo Nhi

  51 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 9

  Hà Kim Dung

  6 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 10

  Duyen Do

  6 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 11

  hjtony

  6 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 12

  Lê Lê

  171 điểm / 36 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 13

  Đặng Trần Thinh

  6 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 14

  Quang Vo

  7 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 15

  Anh Tuan

  132 điểm / 28 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 16

  Trần Quốc Hùng

  27 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 17

  Phạm Việt Linh

  182 điểm / 22 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 18

  Long Truong Hoang

  83 điểm / 20 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 19

  khương trần

  6 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 20

  Thoa Dang Thi

  6 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 21

  Bùi Trung Hiếu

  49 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 22

  Lưu Nhật

  53 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 23

  Ngọc Thịnh

  26 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 24

  Seven dạy toán

  106 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 25

  SƠN CÔNG

  48 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 26

  Xu Kem

  7 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 27

  Lang T. Hà

  91 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 28

  Bá Nguyên

  277 điểm / 28 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 29

  XúnMiu TV

  97 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 30

  Đại Nguyễn Văn

  61 điểm / 70 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 31

  Phi Tien Duc

  5 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 32

  nguyen thuy

  4 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 33

  Nguyễn Trang Anh

  45 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 34

  Mưa

  29 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 35

  Ngoc Thu

  200 điểm / 118 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 36

  buihoa

  12 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 37

  Nguyễn Huyền

  180 điểm / 42 lần thi

  Điểm đạt: 3.3/10 điểm

 • 38

  Thảo Đoàn Phương

  2 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.3/10 điểm

 • 39

  Quần Đùi Hoa

  12 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 3.3/10 điểm

 • 40

  Hau hp

  14 điểm / 34 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 41

  Hưng Ông

  4 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả