Ngân hàng đề thi

102.095 câu hỏi | 2.494 đề thi | 76 bộ sưu tập

Ôn tập Tiếng Việt lớp 1 học kỳ 2

 • 15 phút
 • 4 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 1
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 11 người tham gia
 • 15 lượt làm đề
 • 20% đạt điểm pass
Đề thi mới của Ngoc Thu

Xếp hạng làm bài thi

11+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Khanh Tran

  124 điểm / 33 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 2

  Ngọc Thu

  27 điểm / 54 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 3

  Smart Education

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 4

  Minh Minh

  14 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 5

  vũ nguyễn thảo linh

  2 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 6

  Trang Huyen

  3 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 7

  Wendy

  25 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 8

  Lưu Nhật

  53 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 9

  Hoang Truong

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 10

  Lê Trường Nam

  0 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 11

  Quần Đùi Hoa

  12 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả