Ngân hàng đề thi

102.101 câu hỏi | 2.509 đề thi | 76 bộ sưu tập

Ôn tập Tiếng Việt lớp 1 học kỳ 2

 • 15 phút
 • 4 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 1
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 16 người tham gia
 • 24 lượt làm đề
 • 25% đạt điểm pass
Đề thi mới của Ngoc Thu

Xếp hạng làm bài thi

16+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  long

  52 điểm / 22 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Khanh Tran

  124 điểm / 33 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 3

  Ngọc Thu

  27 điểm / 54 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 4

  dohuong

  2 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 5

  Smart Education

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 6

  Minh Minh

  14 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 7

  Phạm Bảo Duy

  60 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 8

  vũ nguyễn thảo linh

  2 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 9

  Phạm Ngọc Kim Chi

  28 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 10

  Trang Huyen

  3 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 11

  Phong Nguyễn

  8 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 12

  Wendy

  25 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 13

  Lưu Nhật

  53 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 14

  Hoang Truong

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 15

  Lê Trường Nam

  0 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 16

  Quần Đùi Hoa

  12 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả