Ngân hàng đề thi

102.089 câu hỏi | 2.458 đề thi | 76 bộ sưu tập

REVISION 1 LESSON 1 - LESSON 5

 • 20 phút
 • 15 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Tiếng Anh
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 5 người tham gia
 • 8 lượt làm đề
 • 25% đạt điểm pass
Đề thi mới của Trần Thị Tường Vy

Xếp hạng làm bài thi

5+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Huyền Di Sư

  13 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 2

  thao vu

  773 điểm / 113 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 3

  Nguyễn Tiến Tường

  7 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.7/10 điểm

 • 4

  Dịu Hoàng

  158 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 5

  Kim Chi Panda

  149 điểm / 31 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm