Ngân hàng đề thi

102.124 câu hỏi | 2.522 đề thi | 82 bộ sưu tập

MINI-TEST GRADE 5 - VAN GIAN PRIMARY SCHOOL

 • 30 phút
 • 20 câu
 • Miễn phí

ĐỀ LUYỆN TẬP TIẾNG ANH LỚP 5

 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 18 người tham gia
 • 32 lượt làm đề
 • 78% đạt điểm pass

Xếp hạng làm bài thi

18+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  ngminhha

  124 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Minh Khang

  135 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 3

  Hồng Xuê Nguyễn Thị

  88 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 4

  đồ mèo chơi

  71 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 5

  Tuệ Lâm

  86 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 6

  Nguyễn Minh Ngọc

  105 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 7

  Nguyễn Bích Ngân

  147 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 8

  Duyen Bui

  58 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 9

  Văn Lâm

  56 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 10

  Thảo Chi

  48 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 11

  Hà lê

  69 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 12

  Trúc ngu

  68 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 13

  kimgiaps

  61 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 14

  thanhloan

  87 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 5.5/10 điểm

 • 15

  Quỳnh Anh

  5 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 16

  Hà Trần

  6 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 1/10 điểm

 • 17

  Minh Châu

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 18

  Minh Châu

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả