Ngân hàng đề thi

102.089 câu hỏi | 2.458 đề thi | 76 bộ sưu tập

test cuối khóa level 1 family english mẹ bỉm

 • 30 phút
 • 16 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Tiếng Anh
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 4 người tham gia
 • 7 lượt làm đề
 • 57% đạt điểm pass
Đề thi mới của Hạnh

Xếp hạng làm bài thi

4+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Kim Chi Panda

  149 điểm / 31 lần thi

  Điểm đạt: 100/100 điểm

 • 2

  Cường Vũ

  37 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 31/100 điểm

 • 3

  Mie Hanhhh

  3 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 19/100 điểm

 • 4

  Banh Xuan Quang

  4 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 13/100 điểm