Ngân hàng đề thi

102.061 câu hỏi | 1.458 đề thi | 71 bộ sưu tập

test cuối khóa level 1 family english mẹ bỉm

 • 30 phút
 • 16 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Tiếng Anh
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 2 người tham gia
 • 5 lượt làm đề
 • 80% đạt điểm pass
Đề thi mới của Hạnh

Xếp hạng làm bài thi

2+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Kim Chi Panda

  118 điểm / 26 lần thi

  Điểm đạt: 100/100 điểm

 • 2

  Banh Xuan Quang

  4 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 13/100 điểm