Ngân hàng đề thi

102.061 câu hỏi | 1.457 đề thi | 71 bộ sưu tập

TEST 22

  • 45 phút
  • 65 câu
  • Miễn phí
Đề thi thuộc Tổng Hợp
  • Bắt đầu

  • Kết thúc

  • 24 người tham gia
  • 27 lượt làm đề
  • 56% đạt điểm pass
Đề thi mới của Đinh Thị Kim Thoa

Xếp hạng làm bài thi

24+ thành viên đã tham gia thi
Xem tất cả