Ngân hàng đề thi

102.069 câu hỏi | 2.406 đề thi | 74 bộ sưu tập

test cuối khóa level 1 family english mẹ bỉm

 • 30 phút
 • 16 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Tiếng Anh
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 3 người tham gia
 • 6 lượt làm đề
 • 67% đạt điểm pass
Đề thi mới của Hạnh

Xếp hạng làm bài thi

3+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Kim Chi Panda

  149 điểm / 31 lần thi

  Điểm đạt: 100/100 điểm

 • 2

  Cường Vũ

  37 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 31/100 điểm

 • 3

  Banh Xuan Quang

  4 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 13/100 điểm