Ngân hàng đề thi

102.123 câu hỏi | 2.517 đề thi | 80 bộ sưu tập

Bài tập tổng hợp có giải thích - Kinh tế vi mô 1 - NEU

 • 45 phút
 • 19 câu
 • Miễn phí

Bài tập tổng hợp có giải thích - Kinh tế vi mô 1 - NEU

 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 136 người tham gia
 • 150 lượt làm đề
 • 19% đạt điểm pass
Đề thi mới của ĐH Kinh Tế Quốc Dân - NEU

Xếp hạng làm bài thi

136+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Thanh Thanh

  19 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Lương Phòng

  19 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 3

  ha

  19 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 4

  Hoàng Thu Phương

  18 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 5

  Nguyễn Đức Hải

  18 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 6

  Quách Thanh Tài

  17 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.9/10 điểm

 • 7

  Nguyễn Hà My

  17 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.9/10 điểm

 • 8

  Quỳnh Nguyễn

  17 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8.9/10 điểm

 • 9

  Nguyên Đỗ

  17 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.9/10 điểm

 • 10

  Sakiko Saitoh

  16 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.4/10 điểm

 • 11

  Minh Huyền Phạm

  16 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.4/10 điểm

 • 12

  Trinh Phạm

  16 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.4/10 điểm

 • 13

  UP

  16 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.4/10 điểm

 • 14

  nhung

  16 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.4/10 điểm

 • 15

  loi dang

  16 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 7.9/10 điểm

 • 16

  Nguyễn Đức Khang

  15 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.9/10 điểm

 • 17

  Minh Th

  14 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 18

  Mai Doan

  14 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 19

  phamthuydungathea

  14 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 20

  Mai Anh Phạm Trần

  13 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 21

  Châu Minh

  13 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 22

  kien

  13 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 23

  Minh Châu Lê

  12 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 24

  Ngọc Minh

  12 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 25

  Hoang Anh Do

  12 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 26

  Tưởng Trung

  11 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • 27

  Khánh Nguyễn

  10 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 28

  Cương Bùi Kim

  10 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 29

  Thư Lê Anh

  10 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 30

  Hùng Trần Võ Việt

  9 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 4.7/10 điểm

 • 31

  Trọng Sơn

  9 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.7/10 điểm

 • 32

  Xuân Diệu Linh Nguyễn

  9 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.7/10 điểm

 • 33

  Hải Linh Trần

  10 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 4.7/10 điểm

 • 34

  Jess

  8 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.2/10 điểm

 • 35

  khuong

  8 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.2/10 điểm

 • 36

  Thuý Mai

  8 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.2/10 điểm

 • 37

  Hương Giang

  8 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.2/10 điểm

 • 38

  nam nam

  8 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.2/10 điểm

 • 39

  Nguyen Duc Anh

  11 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 4.2/10 điểm

 • 40

  Gia Hân

  8 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 4.2/10 điểm

 • 41

  Thu Thảo Nguyễn

  8 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 4.2/10 điểm

 • 42

  Vy Nguyen

  7 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.7/10 điểm

 • 43

  Lục Vĩnh Hào

  7 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.7/10 điểm

 • 44

  Chien Nguyen

  7 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3.7/10 điểm

 • 45

  Nam Mai

  7 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3.7/10 điểm

 • 46

  Minh Châu Nguyễn

  7 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3.7/10 điểm

 • 47

  Huỳnh Nguyễn

  6 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3.2/10 điểm

 • 48

  Ngọc Mai Chini

  6 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.2/10 điểm

 • 49

  Tâm

  6 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.2/10 điểm

 • 50

  Nhu Mỹ Dương

  6 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.2/10 điểm

 • 51

  hongvan hongvan

  6 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.2/10 điểm

 • 52

  Hồng Nhung

  6 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.2/10 điểm

 • 53

  phi nga nguyễn

  6 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.2/10 điểm

 • 54

  ANH NGUYỄN PHƯƠNG

  6 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3.2/10 điểm

 • 55

  Đức Công Tống

  6 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.2/10 điểm

 • 56

  phuong thuy

  6 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.2/10 điểm

 • 57

  Đỗ Quỳnh

  6 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.2/10 điểm

 • 58

  Tho Anh Ha

  6 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.2/10 điểm

 • 59

  Ngọc Ánh Trần Thị

  9 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3.2/10 điểm

 • 60

  Nông Nhân Quý

  5 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.6/10 điểm

 • 61

  Ngọc Oanh Vũ

  5 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 2.6/10 điểm

 • 62

  Ngọc Lê

  5 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 2.6/10 điểm

 • 63

  Minh Ngoc

  5 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.6/10 điểm

 • 64

  Doris Nguyen

  6 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 2.6/10 điểm

 • 65

  Thu Hà Nguyễn

  5 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.6/10 điểm

 • 66

  Ý HOÀNG MAI NHƯ

  5 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.6/10 điểm

 • 67

  Cẩm Uyên Nguyễn

  5 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.6/10 điểm

 • 68

  Đỗ Thúy Nga

  5 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.6/10 điểm

 • 69

  Anh Nguyen

  4 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.1/10 điểm

 • 70

  Tran Thu Thuy

  4 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.1/10 điểm

 • 71

  trang

  4 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.1/10 điểm

 • 72

  Thư Nguyễn

  4 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.1/10 điểm

 • 73

  Nguyễn Trung Đức

  4 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 2.1/10 điểm

 • 74

  Diệu Phúc

  4 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.1/10 điểm

 • 75

  Phương Hoài

  101 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 2.1/10 điểm

 • 76

  Như Phạm

  4 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.1/10 điểm

 • 77

  Phương Linh

  4 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.1/10 điểm

 • 78

  Phí Đức

  116 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 2.1/10 điểm

 • 79

  thị cúc nguyễn

  4 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.1/10 điểm

 • 80

  nguyễn thị lan

  4 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 2.1/10 điểm

 • 81

  Hoàng Sỹ Hiệp

  7 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 2.1/10 điểm

 • 82

  thao vu

  781 điểm / 114 lần thi

  Điểm đạt: 2.1/10 điểm

 • 83

  Trâm

  4 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.1/10 điểm

 • 84

  ThaoNguyen

  4 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.1/10 điểm

 • 85

  min

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.6/10 điểm

 • 86

  Trung Tín Nguyễn

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.6/10 điểm

 • 87

  Lan Phương Huỳnh

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.6/10 điểm

 • 88

  Ngoc Thu

  200 điểm / 118 lần thi

  Điểm đạt: 1.6/10 điểm

 • 89

  Phat Thanh

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.6/10 điểm

 • 90

  Hoàng Nguyễn Quốc Hưng

  5 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 1.6/10 điểm

 • 91

  Lam Anh

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.6/10 điểm

 • 92

  Nguyệt Minh

  3 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 1.6/10 điểm

 • 93

  Mai Thy Pham

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.6/10 điểm

 • 94

  Vu Nguyen

  2 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.1/10 điểm

 • 95

  Thanh Thanh

  2 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.1/10 điểm

 • 96

  Trần Quang Minh

  2 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.1/10 điểm

 • 97

  Nuong Tran

  11 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 1.1/10 điểm

 • 98

  Ánh Phạm Ngọc

  2 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.1/10 điểm

 • 99

  Đức Dũng

  2 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.1/10 điểm

 • 100

  Kang Tong

  2 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.1/10 điểm

 • 101

  Nguyễn Minh Quân

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 102

  La T T Dương

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 103

  Hạnh Nguyễn

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 104

  Đoàn Khánh

  1 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 105

  Nguyễn Xuân Trà

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 106

  Hoàng Thảo My

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 107

  Đặng Minh Châu

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 108

  Hằng Lê

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 109

  Hocbong

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 110

  Hồng Quyên

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 111

  kim ngân

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 112

  19.Diệu Linh

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 113

  Đào Đức Thắng

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 114

  tx

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 115

  Hoàng Minh Anh

  0 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 116

  Hằng Nga

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 117

  hacker

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 118

  Uyen Mi

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 119

  Phan Thị Mỹ Duyên

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 120

  Nhi Sửu

  0 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 121

  PHUC NGUYEN VO CHAU

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 122

  hela

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 123

  Quang Vinh

  0 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 124

  Pham Tien

  0 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 125

  Thanh Nga

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 126

  TRANG HOÀNG THỊ THẢO

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 127

  Phong Nguyễn Thế

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 128

  Hưng Ông

  4 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 129

  Nguyễn Linh

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 130

  Nguyen Anh Duy

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 131

  Ngoc Khuong

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 132

  Nguyễn Nhi

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 133

  DUY

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 134

  Huong Nguyen

  0 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 135

  Đức Anh Hồ

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 136

  Thắng Dương

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả