Ngân hàng đề thi

101.402 câu hỏi | 874 đề thi | 71 bộ sưu tập

Bài tập tổng hợp có giải thích - Kinh tế vi mô 1 - NEU

 • 45 phút
 • 19 câu
 • Miễn phí

Bài tập tổng hợp có giải thích - Kinh tế vi mô 1 - NEU

 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 31 người tham gia
 • 36 lượt làm đề
 • 25% đạt điểm pass
Đề thi mới của ĐH Kinh Tế Quốc Dân - NEU

Xếp hạng làm bài thi

31+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  ha

  19 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Hoàng Thu Phương

  18 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 3

  Nguyễn Đức Hải

  18 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 4

  Nguyễn Hà My

  17 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.9/10 điểm

 • 5

  UP

  16 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.4/10 điểm

 • 6

  nhung

  16 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.4/10 điểm

 • 7

  Mai Doan

  14 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 8

  Ngọc Minh

  12 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 9

  Hoang Anh Do

  12 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 10

  Hương Giang

  8 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.2/10 điểm

 • 11

  Nguyen Duc Anh

  8 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 4.2/10 điểm

 • 12

  Thu Thảo Nguyễn

  8 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 4.2/10 điểm

 • 13

  Chien Nguyen

  7 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3.7/10 điểm

 • 14

  Hồng Nhung

  6 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.2/10 điểm

 • 15

  Tho Anh Ha

  6 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.2/10 điểm

 • 16

  Ngọc Ánh Trần Thị

  9 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3.2/10 điểm

 • 17

  Minh Ngoc

  5 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.6/10 điểm

 • 18

  Đỗ Thúy Nga

  5 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.6/10 điểm

 • 19

  Anh Nguyen

  4 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.1/10 điểm

 • 20

  Tran Thu Thuy

  4 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.1/10 điểm

 • 21

  Nguyễn Trung Đức

  4 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 2.1/10 điểm

 • 22

  Phí Đức

  116 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 2.1/10 điểm

 • 23

  Ngoc Thu

  200 điểm / 118 lần thi

  Điểm đạt: 1.6/10 điểm

 • 24

  Lam Anh

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.6/10 điểm

 • 25

  Thanh Thanh

  2 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.1/10 điểm

 • 26

  Nuong Tran

  11 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 1.1/10 điểm

 • 27

  Đặng Minh Châu

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 28

  Hocbong

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 29

  hacker

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 30

  Pham Tien

  0 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 31

  Hưng Ông

  4 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả