Ngân hàng đề thi

9627 câu hỏi | 737 đề thi | 66 bộ sưu tập

Bài tập tổng hợp có giải thích - Kinh tế vi mô 1 - NEU

  • 45 phút
  • 19 câu
  • Miễn phí

Bài tập tổng hợp có giải thích - Kinh tế vi mô 1 - NEU

  • Bắt đầu

  • Kết thúc

  • 8 người tham gia
  • 10 lượt làm đề
  • 0% đạt điểm pass
Đề thi mới của ĐH Kinh Tế Quốc Dân - NEU

Xếp hạng làm bài thi

8+ thành viên đã tham gia thi
Xem tất cả