Ngân hàng đề thi

101.401 câu hỏi | 872 đề thi | 71 bộ sưu tập

Ôn tập trắc nghiệm môn đường lối cách mạng ĐH Kinh Tế Quốc Dân - NEU

 • 180 phút
 • 33 câu
 • Miễn phí

Ôn tập trắc nghiệm lý thuyết môn đường lối cách mạng ĐH Kinh Tế Quốc Dân - NEU

 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 13 người tham gia
 • 25 lượt làm đề
 • 20% đạt điểm pass

Xếp hạng làm bài thi

13+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Anh Duc Tran

  112 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 9.4/10 điểm

 • 2

  Nguyễn Ngọc Hà

  19 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • 3

  Yếnn

  17 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.2/10 điểm

 • 4

  DieuTu

  13 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.9/10 điểm

 • 5

  cuong truong

  10 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 6

  Nguyễn Trung Hiếu

  97 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 2.7/10 điểm

 • 7

  Luyện Thi Giáo Viên

  478 điểm / 271 lần thi

  Điểm đạt: 2.1/10 điểm

 • 8

  Hung

  25 điểm / 45 lần thi

  Điểm đạt: 0.6/10 điểm

 • 9

  haohoaphongnha

  28 điểm / 38 lần thi

  Điểm đạt: 0.6/10 điểm

 • 10

  Nguyễn Văn Thỏa

  2 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.6/10 điểm

 • 11

  Lê Việt

  18 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 0.3/10 điểm

 • 12

  Hau hp

  14 điểm / 34 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 13

  Đại Nguyễn Văn

  61 điểm / 70 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả