Ngân hàng đề thi

9627 câu hỏi | 737 đề thi | 66 bộ sưu tập

Ôn tập trắc nghiệm môn đường lối cách mạng ĐH Kinh Tế Quốc Dân - NEU

  • 180 phút
  • 33 câu
  • Miễn phí

Ôn tập trắc nghiệm lý thuyết môn đường lối cách mạng ĐH Kinh Tế Quốc Dân - NEU

  • Bắt đầu

  • Kết thúc

  • 6 người tham gia
  • 13 lượt làm đề
  • 0% đạt điểm pass

Xếp hạng làm bài thi

6+ thành viên đã tham gia thi