Ngân hàng đề thi

102.089 câu hỏi | 2.458 đề thi | 76 bộ sưu tập

TEST SINH LÝ NỘI TIẾT

 • 5 phút
 • 2 câu
 • Miễn phí

sinhlynoitiet

 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 6 người tham gia
 • 8 lượt làm đề
 • 38% đạt điểm pass
Đề thi mới của Lê Phước Đạt

Xếp hạng làm bài thi

6+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Lê Phước Đạt

  8 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Tài Huỳnh Tuấn

  100 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 3

  Music Live

  47 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 4

  Nam Mai

  7 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 5

  loi dang

  16 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 6

  Admin

  77 điểm / 61 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm