Ngân hàng đề thi

102.121 câu hỏi | 2.511 đề thi | 78 bộ sưu tập

TEST SINH LÝ NỘI TIẾT

 • 5 phút
 • 2 câu
 • Miễn phí

sinhlynoitiet

 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 15 người tham gia
 • 18 lượt làm đề
 • 33% đạt điểm pass
Đề thi mới của Lê Phước Đạt

Xếp hạng làm bài thi

15+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Sơn Phạm Thanh

  2 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Lê Phước Đạt

  8 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 3

  Huyen Nguyen

  2 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 4

  Trang

  3 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 5

  Thuận Jaykie

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 6

  Tài Huỳnh Tuấn

  100 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 7

  Doris Nguyen

  6 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 8

  Thanh Tùng Trần

  14 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 9

  Music Live

  47 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 10

  diệp linh nguyễn

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 11

  Nam Mai

  7 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 12

  loi dang

  16 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 13

  Ukm mà

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 14

  Admin

  77 điểm / 61 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 15

  Hải Minh

  5 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả