Ngân hàng đề thi

101.768 câu hỏi | 918 đề thi | 71 bộ sưu tập

TEST SINH LÝ NỘI TIẾT

 • 5 phút
 • 2 câu
 • Miễn phí

sinhlynoitiet

 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 2 người tham gia
 • 4 lượt làm đề
 • 75% đạt điểm pass
Đề thi mới của Lê Phước Đạt

Xếp hạng làm bài thi

2+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Lê Phước Đạt

  8 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Nam Mai

  7 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm