Ngân hàng đề thi

102.123 câu hỏi | 2.517 đề thi | 80 bộ sưu tập

TEST SINH LÝ NỘI TIẾT

 • 5 phút
 • 2 câu
 • Miễn phí

sinhlynoitiet

 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 29 người tham gia
 • 38 lượt làm đề
 • 29% đạt điểm pass
Đề thi mới của Lê Phước Đạt

Xếp hạng làm bài thi

29+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Sơn Phạm Thanh

  2 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Lê Phước Đạt

  8 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 3

  Ngan Thu

  2 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 4

  Lê Đức Duy (HO_Dev)

  4 điểm / 19 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 5

  Mai Anh Phạm Trần

  2 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 6

  Trần Ngọc Minh Thư

  2 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 7

  Huyen Nguyen

  2 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 8

  Trang

  3 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 9

  Thanh Tuyen

  24 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 10

  Hải Yến

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 11

  Bảo Nguyễn

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 12

  Thuận Jaykie

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 13

  Quang Duy Tạ

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 14

  LKC

  1 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 15

  Tài Huỳnh Tuấn

  100 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 16

  Loan

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 17

  Doris Nguyen

  6 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 18

  Long Pham

  1 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 19

  Nhan Nguyen

  29 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 20

  Thanh Tùng Trần

  14 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 21

  Music Live

  47 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 22

  diệp linh nguyễn

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 23

  Nam Mai

  7 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 24

  loi dang

  16 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 25

  Thu Thảo Nguyễn

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 26

  Ukm mà

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 27

  Admin

  77 điểm / 61 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 28

  kobt

  29 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 29

  Hải Minh

  5 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả