Ngân hàng đề thi

102.123 câu hỏi | 2.517 đề thi | 80 bộ sưu tập

Đề cương ôn thi giữa kì môn Hoá 11 2023 - 2024

  • 0 phút
  • 28 câu
  • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 11
  • Bắt đầu

  • Kết thúc

  • 3 người tham gia
  • 3 lượt làm đề
  • 0% đạt điểm pass
Đề thi mới của Việt Hoàng Đỗ

Xếp hạng làm bài thi

3+ thành viên đã tham gia thi
  • 1

    Nguyễn Quang Huy

    10 điểm / 1 lần thi

    Điểm đạt: 3.6/10 điểm

  • 2

    lancer dev

    4 điểm / 1 lần thi

    Điểm đạt: 1.4/10 điểm

  • 3

    Linh MKT PTC

    2 điểm / 1 lần thi

    Điểm đạt: 0.7/10 điểm