Ngân hàng đề thi

102.125 câu hỏi | 2.522 đề thi | 82 bộ sưu tập

Đề cương ôn thi giữa kì môn Hoá 11 2023 - 2024

 • 0 phút
 • 28 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 11
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 15 người tham gia
 • 16 lượt làm đề
 • 6% đạt điểm pass
Đề thi mới của Việt Hoàng Đỗ

Xếp hạng làm bài thi

15+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Tuấn Nguyễn

  15 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.4/10 điểm

 • 2

  kobt

  29 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 3

  Hiền Đinh

  58 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 4.6/10 điểm

 • 4

  Khánh Duyên

  13 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.6/10 điểm

 • 5

  Nguyễn Quang Huy

  10 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.6/10 điểm

 • 6

  Đạt

  14 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 2.9/10 điểm

 • 7

  Nghia Le

  8 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 2.9/10 điểm

 • 8

  backicon

  6 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.1/10 điểm

 • 9

  Vũ Trần Thái Hưng

  67 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 2.1/10 điểm

 • 10

  lancer dev

  4 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.4/10 điểm

 • 11

  Thanh nha

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.1/10 điểm

 • 12

  Linh MKT PTC

  2 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.7/10 điểm

 • 13

  Đức Phạm

  2 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.7/10 điểm

 • 14

  Tiênn

  5 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 15

  Tấn Tài Nguyễn

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả