Ngân hàng đề thi

102.125 câu hỏi | 2.522 đề thi | 82 bộ sưu tập

Kiểm tra 15 phút GDCD 11

 • 20 phút
 • 20 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 11
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 20 người tham gia
 • 21 lượt làm đề
 • 62% đạt điểm pass
Đề thi mới của Vân Trương thị thúy

Xếp hạng làm bài thi

20+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Mytien Vohoang

  18 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 2

  Hoàng Thuý Ngân

  18 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 3

  Thúy Đỗ

  15 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 4

  Xuân Anh Le

  78 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 5

  kobt

  29 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 6

  châu phạm

  14 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 7

  Hoàng Quang Huy

  14 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 8

  22_Khánh Linh

  14 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 9

  Huệ Trí

  13 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 10

  Mai

  63 điểm / 18 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 11

  Long Vũ Phi

  13 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 12

  hoàng thuy

  12 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 13

  Công Viết

  25 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 5.5/10 điểm

 • 14

  Mai Nguyễn Xuân

  7 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.5/10 điểm

 • 15

  BK Phạm

  6 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 16

  Giang -COD

  5 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 17

  Izuna

  4 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 18

  Binkaka

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.5/10 điểm

 • 19

  phuong nghi

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 20

  Phátt Gia

  0 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả