Ngân hàng đề thi

102.121 câu hỏi | 2.511 đề thi | 78 bộ sưu tập

Kiểm tra 15 phút GDCD 11

 • 20 phút
 • 20 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 11
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 10 người tham gia
 • 10 lượt làm đề
 • 60% đạt điểm pass
Đề thi mới của Vân Trương thị thúy

Xếp hạng làm bài thi

10+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Mytien Vohoang

  18 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 2

  Hoàng Thuý Ngân

  18 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 3

  22_Khánh Linh

  14 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 4

  Huệ Trí

  13 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 5

  hoàng thuy

  12 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 6

  Công Viết

  25 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 5.5/10 điểm

 • 7

  BK Phạm

  6 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 8

  Giang -COD

  5 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 9

  Binkaka

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.5/10 điểm

 • 10

  phuong nghi

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả