Ngân hàng đề thi

102.108 câu hỏi | 2.509 đề thi | 77 bộ sưu tập

Kiểm tra 15 phút GDCD 11

 • 20 phút
 • 20 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 11
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 6 người tham gia
 • 6 lượt làm đề
 • 50% đạt điểm pass
Đề thi mới của Vân Trương thị thúy

Xếp hạng làm bài thi

6+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Hoàng Thuý Ngân

  18 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 2

  22_Khánh Linh

  14 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 3

  hoàng thuy

  12 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 4

  BK Phạm

  6 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 5

  Giang -COD

  5 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 6

  phuong nghi

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm