Ngân hàng đề thi

102.121 câu hỏi | 2.512 đề thi | 80 bộ sưu tập

Nội dung ôn tập trắc nghiệm lớp 11 - 21-22

 • 50 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 11
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 43 người tham gia
 • 97 lượt làm đề
 • 76% đạt điểm pass
Đề thi mới của Vân Trương thị thúy

Xếp hạng làm bài thi

43+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Tẩn Lở Nẩy

  40 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Có Mừ Xá

  40 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 3

  Su Vang

  53 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 4

  Tráng A Già

  53 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 5

  Thào Thị Nở

  40 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 6

  Quỳnh Đặng

  72 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 7

  Mẩy Chảo

  164 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 8

  Hằng

  40 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 9

  Sùng Thị Mô

  240 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 10

  Tẩn Khé Mẩy

  233 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 11

  Góng

  204 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 12

  saophe

  91 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 13

  Phàn Thanh Bình

  39 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 14

  Lý Thị Thanh Đình

  39 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 15

  Cử Thị Vù

  39 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 16

  Tả Mẩy

  140 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 17

  Nống

  74 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 18

  Sấy

  178 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 19

  Thuỳ Linh

  38 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 20

  Trần Hai Luong

  190 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 21

  Vàng A Dì

  38 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 22

  Trần Ngọc Diệp

  38 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 23

  Chảo Tả Mẩy

  38 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 24

  Lmay

  38 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 25

  Hoàng hạo

  73 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 26

  Lý Tre Phơ

  80 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 27

  Hoàng Thuý Ngân

  36 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 28

  Tẩn Lở Mẩy A

  35 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 29

  Lý Thị Cúc

  33 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 30

  Hoàng Ly

  33 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 31

  tin học 6789 bài kiem tra

  61 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 32

  Chảo láo lở

  39 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 33

  Ly Gió Xơ

  29 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 34

  Tẩn Tả Mẩy

  55 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 35

  Vân Trương thị thúy

  274 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 36

  Ánh

  52 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 37

  Thị Sê Vàng

  38 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 38

  Mập Mèo

  36 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 39

  Mỷ Lý Thị

  16 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 40

  Thúy Nhi Phạm

  16 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 41

  Vù Thó Pia

  15 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3.8/10 điểm

 • 42

  Hạnh

  15 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 3.8/10 điểm

 • 43

  Vừ Thị Phương

  12 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 0.8/10 điểm

Xem tất cả