Ngân hàng đề thi

102.095 câu hỏi | 2.494 đề thi | 76 bộ sưu tập

Đề Kiểm tra Đại số 10 Chương 1 2021

 • 45 phút
 • 20 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 10
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 2 người tham gia
 • 2 lượt làm đề
 • 100% đạt điểm pass
Đề thi mới của Triết Nguyễn

Xếp hạng làm bài thi

2+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Trí Nguyễn minh

  18 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 2

  Lệ Quyên

  17 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm