Ngân hàng đề thi

102.114 câu hỏi | 2.511 đề thi | 77 bộ sưu tập

Ôn tập Toán 11 04122021

 • 89 phút
 • 30 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 11
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 4 người tham gia
 • 5 lượt làm đề
 • 60% đạt điểm pass
Đề thi mới của Triết Nguyễn

Xếp hạng làm bài thi

4+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  tin học 6789 bài kiem tra

  61 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Bảo Trần

  54 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 3

  Thảo

  20 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 4

  Bống Linh

  17 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 2.3/10 điểm