Ngân hàng đề thi

102.101 câu hỏi | 2.501 đề thi | 76 bộ sưu tập

Đề kiểm tra hình lớp 9 chương 1

 • 15 phút
 • 10 câu
 • Miễn phí

đề kiểm tra 15 phút hình lớp 9 

 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 13 người tham gia
 • 18 lượt làm đề
 • 39% đạt điểm pass
Đề thi mới của Seven dạy toán

Xếp hạng làm bài thi

13+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Lợi Thành

  26 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 2

  Nhung Nguyễn

  46 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 3

  ᑎGᑌYEᑎ TRAᑎ

  8 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 4

  Xuân Quang Lại

  9 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 5

  Hồ Xuân Bách 9C

  39 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 6

  Cẩm Vân

  6 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 7

  Hân Lê

  6 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 8

  Nguyễn Thu Huyền

  8 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 9

  nam

  9 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 10

  Nguyen Doan

  4 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 11

  jjgjh

  8 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 12

  Seven dạy toán

  106 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 13

  Khánh Huyền Phan Thị

  2 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

Xem tất cả