Ngân hàng đề thi

102.101 câu hỏi | 2.501 đề thi | 76 bộ sưu tập

ĐỀ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH LỚP 8 THI CHUYÊN ANH VÀO 10

 • 70 phút
 • 70 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 9
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 5 người tham gia
 • 5 lượt làm đề
 • 80% đạt điểm pass

Xếp hạng làm bài thi

5+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Nhi Hanh

  52 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 2

  Phạm Lê Thái An

  67 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 3

  Linh Đào Phương

  58 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.6/10 điểm

 • 4

  sơn

  59 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 5

  Dương Nguyễn Hải

  0 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm