Ngân hàng đề thi

102.101 câu hỏi | 2.501 đề thi | 76 bộ sưu tập

Đề kiểm tra 5 phút môn toán 9

 • 5 phút
 • 5 câu
 • Miễn phí

Đề kiểm tra gồm các câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh nội dung bài học nhằm đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức.

 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 28 người tham gia
 • 40 lượt làm đề
 • 58% đạt điểm pass

Xếp hạng làm bài thi

28+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Nga Tống

  5 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Hương Giang Hoàng

  5 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 3

  Lợi Thành

  26 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 4

  Cong Thanh

  5 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 5

  Bùi Nụ

  5 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 6

  Phương Trần

  5 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 7

  Giang Nguyen Hương

  9 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 8

  Mai Lê

  7 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 9

  Nam Mai

  7 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 10

  duong luong

  19 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 11

  Thành phong

  4 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 12

  Trang Đỗ Minh

  4 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 13

  pham trung hieu

  4 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 14

  thy dyng

  3 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 15

  Huy Ngô

  5 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 16

  Lâm Huy Nhà thuốc

  4 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 17

  Khánh Linh

  6 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 18

  Hồng Ngân Ngyn

  3 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 19

  Duc Anh Pham

  3 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 20

  Gia Hưng

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 21

  Ly Nguyễn

  41 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 22

  Hạ Nguyệt Long

  2 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 23

  Phuong Anh Do

  2 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 24

  Diệu Hoa Phạm

  11 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 25

  Bình Nguyễn.T.

  13 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 26

  Thịnh Nobi

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 27

  Phạm Việt Linh

  182 điểm / 22 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 28

  Xuân Quang Lại

  9 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

Xem tất cả