Ngân hàng đề thi

102.123 câu hỏi | 2.518 đề thi | 80 bộ sưu tập

ĐỀ ÔN TẬP ĐỊA LÍ 10 HK2 BÀI 31 và 32

 • 45 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí
Các câu hỏi ôn tập lại kiến thức địa lí của bài 31 và 32
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 201 người tham gia
 • 337 lượt làm đề
 • 81% đạt điểm pass
Đề thi mới của Dung Nguyen

Xếp hạng làm bài thi

201+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Trần Ngọc Liêm

  102 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Ngọc Ngô

  142 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 3

  Khanh Tran

  76 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 4

  Quỳnh Hương

  394 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 5

  Trương Công Cường

  84 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 6

  Đặng Vân

  101 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 7

  Nguyễn Đức Sỹ

  69 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 8

  Nhật Nguyễn

  171 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 9

  Huỳnh Như Ý.

  119 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 10

  Phạm Hương

  75 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 11

  Nguyễn Di

  212 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 12

  Thủy Tiên

  128 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 13

  Lê Văn Nam

  85 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 14

  Duyên Trần

  40 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 15

  Nguyễn Trang

  125 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 16

  Nguyễn Thành Đạt

  61 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 17

  Anh Hao

  80 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 18

  Haminhnhut

  40 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 19

  Kiều Vy

  119 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 20

  Võ Đại Dương

  165 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 21

  Bích Ngọc Nguyễn

  258 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 22

  Ngân Phan

  79 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 23

  Ngọc Huy

  481 điểm / 24 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 24

  Ngô Thị Mỹ Nhung

  119 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 25

  A Mi

  40 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 26

  Huy Nguyễn

  256 điểm / 21 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 27

  Võ Hoàng Khánh Duyên

  79 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 28

  Thảo Uyên

  144 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 29

  Vòng Minh Hiếu

  113 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 30

  Ngọc Ngân

  118 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 31

  Kim Uyên

  103 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 32

  Loan Bé

  40 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 33

  Duong Thi Bao Tran

  190 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 34

  Thanh Tuyền

  76 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 35

  Ngọc Châu

  80 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 36

  Huỳnh Thị Kim Ánh

  181 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 37

  Thủy Trương

  78 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 38

  Cường Dương

  150 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 39

  Lê Vũ Gia Yên

  158 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 40

  Hồng Ngọc

  78 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 41

  Mai Duy

  80 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 42

  Đoàn Yên Nhật Vũ

  80 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 43

  Nguyễn Hải

  83 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 44

  Phương Nguyễn

  166 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 45

  Ánh Ngọc

  116 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 46

  Phương Nam

  51 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 47

  Khánh Linh

  92 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 48

  Ngọc Mai

  138 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 49

  Dương Tuấn

  108 điểm / 23 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 50

  Nguyễn Công Thục Uyên

  125 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 51

  Tuyet Lien Nguyen

  129 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 52

  Đoàn Minh Hiếu

  104 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 53

  Minh Hiếu

  128 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 54

  Lê NguyễnAnh Trúc

  114 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 55

  Thu Hà

  102 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 56

  Vũ Hoàng Phúc

  79 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 57

  Nguyễn Duy Khánh

  122 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 58

  Đạt Lâm Phúc

  139 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 59

  Quang Phuc

  119 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 60

  Đông Đông

  130 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 61

  Hồng Phong

  156 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 62

  Như Quỳnh

  141 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 63

  Y's Vũ

  177 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 64

  Phan Ánh

  74 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 65

  Thanh Duy

  257 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 66

  Thanhh Thủyy

  101 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 67

  Huỳnh Minh Tùng

  75 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 68

  Lee T Tam

  97 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 69

  Tuấn Phạm

  139 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 70

  Nguyễn Văn Hiếu

  63 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 71

  Mai Huy Hoàng

  116 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 72

  Quang Dũng Nguyễn

  80 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 73

  Hồ Thanh Nam

  76 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 74

  Phương Chu

  77 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 75

  PhạmDuy Được

  40 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 76

  Hoàng Yến Vy

  221 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 77

  Anh Thu

  40 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 78

  Thanh Lam

  192 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 79

  Phạm Bảo

  127 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 80

  Do Hung

  221 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 81

  Bùi Thị Xuân Nhi

  155 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 82

  Duy Nguyễn

  79 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 83

  Kim Ngân

  89 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 84

  Phạm Ngọc Thơ

  141 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 85

  Lê Dung

  78 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 86

  Hiếu Minh

  40 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 87

  Nguyễn Hoàng Thu Ngân

  140 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 88

  Hoàng Phúc

  75 điểm / 40 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 89

  Nguyễn Ngọc Hoa

  110 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 90

  Ngọc Hà

  118 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 91

  Xuân Hữu

  226 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 92

  Trần Kỳ

  114 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 93

  Vòng Ngọc Linh

  232 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 94

  Kim Loan

  205 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 95

  Đào Như

  192 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 96

  Phùng Thiện Thành

  78 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 97

  Quý Thân

  177 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 98

  Nguyễn Nhii

  249 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 99

  Nguyễn Vân

  126 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 100

  Thành Ann

  309 điểm / 34 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 101

  Nguyễn Gia Bảo

  40 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 102

  Nguyễn Lan Anh

  150 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 103

  Lê Oanh My

  118 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 104

  Thanh Nga

  109 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 105

  Phương Uyên

  116 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 106

  Quynh Giang

  40 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 107

  Thủy Trần

  115 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 108

  Hồ Phạm Tuyết Nhi

  131 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 109

  Đồng Cường

  181 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 110

  Hồ Trần Thúy Vy

  120 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 111

  Nguyễn Ngọc Hương

  286 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 112

  Phan Hồng Anh Thư

  99 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 113

  Nguyễn H.Bân

  73 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 114

  Hiệp Nguyễn

  198 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 115

  Trà My

  214 điểm / 23 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 116

  Kiều Kiều

  301 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 117

  Vũ Đạt

  79 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 118

  Phương Thảo

  72 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 119

  Tố Trinh

  107 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 120

  Ngọc Hoài

  134 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 121

  Ngọc Nhân

  77 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 122

  Nguyễn Đức Huy

  39 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 123

  Lâm Thuỷ

  182 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 124

  Phạm Ngọc Hoàng

  72 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 125

  Đặng Thế Trọng

  180 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 126

  Dương Ngọcý

  99 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 127

  Nguyễn Thư

  76 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 128

  Lê Huỳnh Bảo Hương

  39 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 129

  Nguyễn Thị Diệu Hiền

  170 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 130

  Thu Hà

  106 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 131

  Mỹ Đình

  101 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 132

  Nguyễn Đạt

  746 điểm / 39 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 133

  Nguyễn Bích Tiên

  181 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 134

  Bảo Duy

  113 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 135

  Mach Amin

  74 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 136

  Bun Bun

  187 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 137

  Nguyễn Hữu Thùy Dương

  90 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 138

  Đỗ Lê Công Danh

  64 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 139

  Dương Quỳnh

  111 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 140

  Nghĩa Diệu

  70 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 141

  Nguyễn Đức An

  105 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 142

  Hoài Ân

  73 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 143

  Nguyễn Trường

  141 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 144

  Đức Huy

  39 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 145

  Trương Lê Quỳnh Ngọc

  77 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 146

  Nguyễn Thị Kim Trang

  76 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 147

  Trang Thư

  175 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 148

  Lê Thị Hồng Gấm

  99 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 149

  Nguyễn Thanh Nhã

  78 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 150

  Hoàng Quyên

  97 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 151

  Nguyen thi ngoc huyen

  132 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 152

  Vân Chu

  67 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 153

  Doanh Lê

  101 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 154

  Lâm Đạt Minh

  63 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 155

  Loan Bùi

  68 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 156

  quangdung

  38 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 157

  Võ Thị Bích Chi

  151 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 158

  Đinh Thị Hương Hoa

  71 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 159

  Quên Lãng

  444 điểm / 67 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 160

  Nguyễn Thị Diễm Hoài

  91 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 161

  Tuấn Kiệt

  59 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 162

  Nguyễn Bá Hải Hà

  126 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 163

  HUY PHẠM

  37 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 164

  Trần Ngọc Mỹ Uyên

  62 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 165

  Thúy An

  167 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 166

  Trần Kim Anh

  99 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 167

  Nguyễn Phương Nhi

  124 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 168

  Hà My

  65 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 169

  Trần Thị Diễm Hoài

  152 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 170

  Nhân Lê

  99 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 171

  Lưu Nhật Phát

  184 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 172

  Nguyễn Linh

  125 điểm / 25 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 173

  Võ Văn Linh

  130 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 174

  Mỹ Ly

  106 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 175

  Nguyen Dang Ngoc Yen

  31 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 176

  Nguyễn Kwang Huy

  41 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 177

  Dung Nguyễn

  59 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 178

  Ltr Hà

  29 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 179

  Quỳnh Mai

  57 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 180

  BTS& ARMY

  28 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 181

  Lưu Thiện Duy Anh 11

  28 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 182

  Nm Quang

  45 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 183

  Ngọc Minh Khuê Lê

  27 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 184

  Changg Ber

  27 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 185

  Sáng Ánh

  24 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 186

  LON Iel

  34 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 187

  Hạ Dii

  73 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 5.5/10 điểm

 • 188

  40_ Châu Cẩm Tiên

  22 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.5/10 điểm

 • 189

  Nguyễn Phúc

  80 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 190

  Tuyền Nguyễn

  70 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 4.8/10 điểm

 • 191

  Bích Huyền

  60 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 4.3/10 điểm

 • 192

  Uyên Phương

  56 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 193

  정우진

  12 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 194

  trọng

  11 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.8/10 điểm

 • 195

  hà Su

  21 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 2.8/10 điểm

 • 196

  Quốc Tiến Nguyễn

  20 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 197

  Nguyễn Yến

  9 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.3/10 điểm

 • 198

  Huhu

  8 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 199

  Nguyễn Vũ Thảo Trâm

  8 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 200

  Hhcc

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 201

  Trần Nhật Minh

  0 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả