Ngân hàng đề thi

102.069 câu hỏi | 2.406 đề thi | 74 bộ sưu tập

Đề Thi Online Sử 8

 • 45 phút
 • 9 câu
 • Miễn phí
Đề thi online này dành riêng cho học sinh lớp 8/2
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 3 người tham gia
 • 4 lượt làm đề
 • 25% đạt điểm pass

Đề thi đã kết thúc

20:03:00 15/02/2020
20:03:00 17/02/2020

Đề thi mới của Lê Thanh Châu Phi

Xếp hạng làm bài thi

3+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Quyên Nguyễn

  9 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 5.6/10 điểm

 • 2

  Lê Thanh Châu Phi

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.3/10 điểm

 • 3

  vvkieu

  1 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 1.1/10 điểm