Ngân hàng đề thi

102.069 câu hỏi | 2.406 đề thi | 74 bộ sưu tập

Đề thi thử môn tích phân

 • 10 phút
 • 10 câu
 • Miễn phí

Đây là đề thi thử

 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 3 người tham gia
 • 3 lượt làm đề
 • 0% đạt điểm pass
Đề thi mới của Đạt Vũ

Xếp hạng làm bài thi

3+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  ly

  22 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 2

  2007 Anhloc

  24 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 3

  Wendy

  25 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm