Ngân hàng đề thi

102.069 câu hỏi | 2.406 đề thi | 74 bộ sưu tập

Hóa 8 - khai xuân

 • 25 phút
 • 10 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 8
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 11 người tham gia
 • 12 lượt làm đề
 • 67% đạt điểm pass

Xếp hạng làm bài thi

11+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  27. Phạm Bảo Lâm 8A2.1

  10 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Bảo Anh 04-Nguyễn

  10 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 3

  Nghĩa Nguyễn

  8 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 4

  huy Bui

  8 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 5

  Quang Huy

  8 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 6

  Ga-Heun Won

  8 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 7

  Đông Hải Nguyễn

  2343 điểm / 86 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 8

  phong

  5 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 9

  ly

  22 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 10

  Kim Chi Panda

  149 điểm / 31 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 11

  Phương Ngân

  26 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

Xem tất cả