Ngân hàng đề thi

101.768 câu hỏi | 918 đề thi | 71 bộ sưu tập

Kiểm tra logic cơ bản

 • 0 phút
 • 8 câu
 • Miễn phí

Bài trắc nghiệm kiểm tra khả năng lý luận logic

 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 4 người tham gia
 • 4 lượt làm đề
 • 25% đạt điểm pass
Đề thi mới của Đạt Vũ

Xếp hạng làm bài thi

4+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Yến Nguyễn

  9 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 2

  Đạt Vũ

  4 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 3

  Như Ý Tăng

  23 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 3.8/10 điểm

 • 4

  Gió Bo

  1 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 1.3/10 điểm