Ngân hàng đề thi

102.089 câu hỏi | 2.458 đề thi | 76 bộ sưu tập

Đề trắc nghiệm ôn ngữ pháp học kì II lớp 8

 • 15 phút
 • 26 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 8
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 14 người tham gia
 • 20 lượt làm đề
 • 60% đạt điểm pass
Đề thi mới của Liên Đỗ Thị

Xếp hạng làm bài thi

14+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Ngọc Hòa Tạ

  25 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9.6/10 điểm

 • 2

  Phan Hương Lý

  49 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 9.6/10 điểm

 • 3

  Anh Tien

  23 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 4

  defg abc

  32 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 5

  Thảo Trần

  66 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 6

  Quốc Thắng

  18 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.9/10 điểm

 • 7

  2007 Anhloc

  24 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 8

  Thảo Bùi Thị

  15 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • 9

  ly

  22 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 5.4/10 điểm

 • 10

  Quốc Huy

  13 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 11

  Phương Ngô

  12 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.6/10 điểm

 • 12

  Kim Chi Panda

  149 điểm / 31 lần thi

  Điểm đạt: 3.5/10 điểm

 • 13

  Huy Nguyễn

  678 điểm / 150 lần thi

  Điểm đạt: 2.3/10 điểm

 • 14

  Cẩm Tú

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.4/10 điểm

Xem tất cả