Ngân hàng đề thi

102.089 câu hỏi | 2.458 đề thi | 76 bộ sưu tập

Khảo sát DHTT Tin học 8

 • 15 phút
 • 10 câu
 • Miễn phí

Khảo sát khả năng tiếp thu nội dung câu lệnh lặp (For và While)

 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 1 người tham gia
 • 1 lượt làm đề
 • 0% đạt điểm pass
Đề thi mới của Miss Loan

Xếp hạng làm bài thi

1+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Miss Loan

  2 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm