Ngân hàng đề thi

100.961 câu hỏi | 762 đề thi | 66 bộ sưu tập

Kiểm tra thử hóa học 8A trực tuyến lần 1 trường Phan Chu Trinh

 • 45 phút
 • 30 câu
 • Miễn phí

Đề thi thử tham khảo, không phải đê chính thức.

 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 21 người tham gia
 • 56 lượt làm đề
 • 43% đạt điểm pass

Xếp hạng làm bài thi

21+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Virut Corena

  109 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  린보티

  39 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 3

  官李清

  30 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 4

  Nguyễn Huỳnh Yến Nhi

  30 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 5

  Moster Boss

  58 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 6

  Quỳnh Lê

  77 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 7

  Thảo Ly

  138 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 8

  Thong Le

  25 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 9

  Lê Văn Diệu Thi

  25 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 10

  Nguyễn Mai Anh

  24 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 11

  Cutu GK

  24 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 12

  Ngụy Nam

  21 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 13

  Phong Nguyễn

  37 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 14

  Quan Tran

  15 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 15

  Nguyễn Tuấn

  13 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.3/10 điểm

 • 16

  Le van Manh

  33 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 3.3/10 điểm

 • 17

  Vo Nghia Duong

  58 điểm / 20 lần thi

  Điểm đạt: 3.3/10 điểm

 • 18

  defg abc

  32 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 3.3/10 điểm

 • 19

  Nguyễn Đình Hoàng Phát

  11 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 2.3/10 điểm

 • 20

  Nguyen Thi Cam tien

  12 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 2.3/10 điểm

 • 21

  Trịnh Nam

  0 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả