Ngân hàng đề thi

102.123 câu hỏi | 2.517 đề thi | 80 bộ sưu tập

Lập và Phân tích dự án đầu tư

 • 60 phút
 • 450 câu
 • 5.000 đ
Đề thi ôn tập môn học Lập và Phân tích dự án đầu tư
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 6 người tham gia
 • 7 lượt làm đề
 • 0% đạt điểm pass
Đề thi mới của Mỹ Nguyễn

Xếp hạng làm bài thi

6+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  12.Nguyễn Sỹ Hùng

  134 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 2

  Lê Lê

  171 điểm / 36 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 3

  Nuong Tran

  11 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0.2/10 điểm

 • 4

  Mỹ Nguyễn

  6 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 5

  Ngoc Thu

  200 điểm / 118 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 6

  Le Thi Le My

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm