Ngân hàng đề thi

9627 câu hỏi | 737 đề thi | 66 bộ sưu tập

Lập và Phân tích dự án đầu tư

 • 60 phút
 • 450 câu
 • 5.000 đ
Đề thi ôn tập môn học Lập và Phân tích dự án đầu tư
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 3 người tham gia
 • 3 lượt làm đề
 • 0% đạt điểm pass
Đề thi mới của Mỹ Nguyễn

Xếp hạng làm bài thi

3+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Lê Lê

  171 điểm / 36 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 2

  Nuong Tran

  9 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.2/10 điểm

 • 3

  Mỹ Nguyễn

  6 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm