Ngân hàng đề thi

102.123 câu hỏi | 2.517 đề thi | 80 bộ sưu tập

Phân tích đầu tư chứng khoán

 • 30 phút
 • 20 câu
 • Miễn phí
Ôn tập lý thuyết cơ bản nội dung môn học phân tích đầu tư chứng khoán
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 23 người tham gia
 • 27 lượt làm đề
 • 26% đạt điểm pass
Đề thi mới của Mỹ Nguyễn

Xếp hạng làm bài thi

23+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Pé Ngọc

  59 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Bé Thuỳ

  30 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 3

  Khoa Nguyễn

  16 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 4

  Guitar Alibaba Laptop

  27 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 5

  vu anh

  14 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 6

  Phuc Thien Kieu

  12 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 7

  Ngọc Thái Thị Hồng

  10 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 8

  Trần Thanh Dự

  9 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.5/10 điểm

 • 9

  Dang Thu Nguyen

  8 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 10

  Lê Lê

  171 điểm / 36 lần thi

  Điểm đạt: 3.5/10 điểm

 • 11

  Ngoc Thu

  200 điểm / 118 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 12

  Dương Ngọc Ánh

  6 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 13

  Chí Tôn Phạm

  53 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 14

  Nguyễn Văn Thỏa

  23 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 15

  xinchao

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.5/10 điểm

 • 16

  Mỹ Nguyễn

  6 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 17

  Phuong Quy Tran Thi

  1 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 18

  kjh

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 19

  GoangChun

  7 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 20

  Truong Phan

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 21

  Ngọc Lê

  5 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 22

  Vũ Trần Văn

  10 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 23

  Đức

  34 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả