Ngân hàng đề thi

9627 câu hỏi | 737 đề thi | 66 bộ sưu tập

Phân tích đầu tư chứng khoán

 • 30 phút
 • 20 câu
 • Miễn phí
Ôn tập lý thuyết cơ bản nội dung môn học phân tích đầu tư chứng khoán
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 10 người tham gia
 • 13 lượt làm đề
 • 31% đạt điểm pass
Đề thi mới của Mỹ Nguyễn

Xếp hạng làm bài thi

10+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Pé Ngọc

  59 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Guitar Alibaba Laptop

  27 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 3

  Phuc Thien Kieu

  12 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 4

  Lê Lê

  171 điểm / 36 lần thi

  Điểm đạt: 3.5/10 điểm

 • 5

  Dương Ngọc Ánh

  6 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 6

  Chí Tôn Phạm

  53 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 7

  xinchao

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.5/10 điểm

 • 8

  Mỹ Nguyễn

  6 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 9

  Phuong Quy Tran Thi

  1 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 10

  Truong Phan

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

Xem tất cả