Ngân hàng đề thi

101.401 câu hỏi | 872 đề thi | 71 bộ sưu tập

Tài chính doanh nghiệp 3 - P1

  • 30 phút
  • 20 câu
  • Miễn phí
Ôn tập từng phần nội dung môn học Tài chính doanh nghiệp 3
  • Bắt đầu

  • Kết thúc

  • 11 người tham gia
  • 18 lượt làm đề
  • 17% đạt điểm pass
Đề thi mới của Mỹ Nguyễn

Xếp hạng làm bài thi

11+ thành viên đã tham gia thi
Xem tất cả