Ngân hàng đề thi

102.121 câu hỏi | 2.511 đề thi | 78 bộ sưu tập

Tài chính doanh nghiệp 3 - P1

  • 30 phút
  • 20 câu
  • Miễn phí
Ôn tập từng phần nội dung môn học Tài chính doanh nghiệp 3
  • Bắt đầu

  • Kết thúc

  • 28 người tham gia
  • 36 lượt làm đề
  • 17% đạt điểm pass
Đề thi mới của Mỹ Nguyễn

Xếp hạng làm bài thi

28+ thành viên đã tham gia thi
Xem tất cả