Ngân hàng đề thi

9627 câu hỏi | 737 đề thi | 66 bộ sưu tập

Tài chính doanh nghiệp 3 - P1

  • 30 phút
  • 20 câu
  • Miễn phí
Ôn tập từng phần nội dung môn học Tài chính doanh nghiệp 3
  • Bắt đầu

  • Kết thúc

  • 8 người tham gia
  • 9 lượt làm đề
  • 22% đạt điểm pass
Đề thi mới của Mỹ Nguyễn

Xếp hạng làm bài thi

8+ thành viên đã tham gia thi
Xem tất cả