Ngân hàng đề thi

102.124 câu hỏi | 2.522 đề thi | 82 bộ sưu tập

Tài chính doanh nghiệp 3 - P1

 • 30 phút
 • 20 câu
 • Miễn phí
Ôn tập từng phần nội dung môn học Tài chính doanh nghiệp 3
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 44 người tham gia
 • 52 lượt làm đề
 • 17% đạt điểm pass
Đề thi mới của Mỹ Nguyễn

Xếp hạng làm bài thi

44+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Nguyễn Thị Lan

  27 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 2

  Trịnh Ngọc Mai

  25 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 3

  Chấn Huỳnh Ngọc

  13 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 4

  Hong Thao Phan

  13 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 5

  Kieuvy tran

  13 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 6

  Đoan Lê

  13 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 7

  Lê Thúy Phượng

  12 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 8

  Lê Hân

  11 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.5/10 điểm

 • 9

  Phạm Hằng

  10 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 10

  Ngoc Thu

  200 điểm / 118 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 11

  Muội

  10 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 12

  Hoang Nhi

  10 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 13

  Duyên Nguyễn Thị Ngọc

  10 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 14

  Khanh Nguyen Quoc

  47 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 4.5/10 điểm

 • 15

  Vủ nhỏ

  9 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 4.5/10 điểm

 • 16

  Đường Anh

  9 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.5/10 điểm

 • 17

  Linh Võ

  8 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 18

  Huy Nguyễn Thành Quang

  23 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 19

  Đạt Lâm

  21 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 20

  Ngân Ngọc

  7 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.5/10 điểm

 • 21

  Huynh Nhu

  7 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 3.5/10 điểm

 • 22

  Đặng Mình Tiến

  19 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 23

  Thủy Trần Thị

  6 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 24

  Nguyen Chat

  12 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 25

  Minh Thương

  5 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 26

  Michelin Thuong

  5 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 27

  Thanh Giàu

  5 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 28

  Băng Âm

  5 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 29

  Trương Thị Kim Thảo

  4 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 30

  40.Thành Đạt

  4 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 31

  Thảo Nguyên

  4 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 32

  Đồng Phan

  3 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 1.5/10 điểm

 • 33

  Hiền Nguyễn Thị

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.5/10 điểm

 • 34

  Mỹ Nguyễn

  6 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 1.5/10 điểm

 • 35

  Ngan Le

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.5/10 điểm

 • 36

  Thu Hien

  2 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1/10 điểm

 • 37

  Bé Thuỳ

  30 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 1/10 điểm

 • 38

  hgsharemusic hgsharemusic

  1 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 39

  Khánh Linh Nguyễn Thị

  0 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 40

  Peter Nguyen

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 41

  Karry Wang

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 42

  Ngọc Khánh

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 43

  6.Tiên

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 44

  Thanh Ngọc

  0 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả