Ngân hàng đề thi

102.123 câu hỏi | 2.517 đề thi | 80 bộ sưu tập

Tài chính doanh nghiệp 3 - P1

 • 30 phút
 • 20 câu
 • Miễn phí
Ôn tập từng phần nội dung môn học Tài chính doanh nghiệp 3
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 33 người tham gia
 • 41 lượt làm đề
 • 15% đạt điểm pass
Đề thi mới của Mỹ Nguyễn

Xếp hạng làm bài thi

33+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Nguyễn Thị Lan

  27 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 2

  Trịnh Ngọc Mai

  25 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 3

  Chấn Huỳnh Ngọc

  13 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 4

  Hong Thao Phan

  13 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 5

  Lê Thúy Phượng

  12 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 6

  Phạm Hằng

  10 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 7

  Ngoc Thu

  200 điểm / 118 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 8

  Muội

  10 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 9

  Hoang Nhi

  10 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 10

  Khanh Nguyen Quoc

  47 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 4.5/10 điểm

 • 11

  Vủ nhỏ

  9 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 4.5/10 điểm

 • 12

  Linh Võ

  8 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 13

  Đạt Lâm

  21 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 14

  Ngân Ngọc

  7 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.5/10 điểm

 • 15

  Đặng Mình Tiến

  19 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 16

  Thủy Trần Thị

  6 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 17

  Nguyen Chat

  12 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 18

  Thanh Giàu

  5 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 19

  Trương Thị Kim Thảo

  4 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 20

  40.Thành Đạt

  4 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 21

  Thảo Nguyên

  4 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 22

  Đồng Phan

  3 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 1.5/10 điểm

 • 23

  Hiền Nguyễn Thị

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.5/10 điểm

 • 24

  Mỹ Nguyễn

  6 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 1.5/10 điểm

 • 25

  Ngan Le

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.5/10 điểm

 • 26

  Thu Hien

  2 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1/10 điểm

 • 27

  Bé Thuỳ

  30 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 1/10 điểm

 • 28

  hgsharemusic hgsharemusic

  1 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 29

  Khánh Linh Nguyễn Thị

  0 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 30

  Peter Nguyen

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 31

  Karry Wang

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 32

  Ngọc Khánh

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 33

  6.Tiên

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả