Ngân hàng đề thi

102.124 câu hỏi | 2.522 đề thi | 82 bộ sưu tập

MINI-TEST TIẾNG ANH LỚP 4

 • 30 phút
 • 20 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 4
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 13 người tham gia
 • 22 lượt làm đề
 • 64% đạt điểm pass

Xếp hạng làm bài thi

13+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Nguyễn Bích Ngân

  147 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Nguyen Thuy Nga

  20 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 3

  anh khoa

  51 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 4

  Bui Tien Dat

  21 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 5

  Xuân Sơn

  22 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 6

  GiaBao

  37 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 7

  kimngân

  204 điểm / 33 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 8

  Quỳnh Phương

  23 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 9

  trung hiếu

  29 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 10

  Minhee Kim

  8 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 11

  Bùi Ngọc Diệp

  8 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 12

  Hồng Xuê Nguyễn Thị

  88 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 13

  giahuy

  4 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 1.5/10 điểm

Xem tất cả